תגיות

Related Posts

Share This

כיתת מנהיגות קק"ל

בשנת תשע"ג החלה קק"ל בתכנית כלל ארצית חדשה לטיפוח מנהיגות צעירה בעלת מודעות גבוהה לנושאי ציונות וסביבה בקרב תלמידים בבתי-הספר. במסגרת התכנית, בהתאם לעמידה בדרישות תו תקן ירוק של קק"ל ולתנאים נוספים המפורטים בפרסום: פרוייקט העצמת מנהיגות צעירה, הוקמובחצרות בתי-ספר המשתתפים מבנים של כיתות פתוחות מעץ. מבני העץ משמשים מקום לפעילות והדרכה בנושאי סביבה וקיימות, גיאוגרפיה ומורשת וכן ישמשו מקום למפגש, מנוחה ומשחק בהפסקות.  הפעם הצטרפנו לכיתה חדשה בפרדץ כ"ץ.